strona

Seite f, Blatt n, (kierunek) Richtung f

Otwórzcie na stronie 30.
Schlagt Seite 30 auf.
ʃlaːkt ˈzaitə ˈdraisɪç auf
Cała przyjemność po mojej stronie.
(Das Vergnügen ist) Ganz meinerseits.
(das fεɐˈgnyːgn ɪst) gants ˈmainɐzaits
Po czyjej jesteś stronie?
Auf welcher Seite stehst du?
auf ˈvεlçɐ ˈzaitə ʃteːst duː?
Stanął po jego stronie.
Er hat sich auf seine Seite gestellt/geschlagen.
eːɐ hat zɪç auf ˈzainə ˈzaitə gəˈʃtεlt/gəˈʃlaːgn
To miło z waszej strony.
Das ist nett von Ihnen.
das ɪst nεt fɔn ˈiːnən
Spojrzała w moją stronę.
Sie sah zu mir.
ziː zaː tsuː miːɐ
To jest po waszej lewej stronie.
Es ist zu Ihrer linken Hand.
εs ɪst tsuː ˈiːrɐ ˈlɪŋkn hant
Szczęście było po naszej stronie.
Das Glück war uns hold.
das glʏk vaːɐ ʊns hɔlt
Ludzie zjechali się ze wszystkich stron.
Die Leute kamen von nah und fern.
diː ˈlɔytə ˈkaːmən fɔn naː ʊnt fεrn
Wziął mnie na stronę.
Er hat mich beiseite genommen.
eːɐ hat mɪç ˈbaizaitə gəˈnɔmən
Spójrz na to z pozytywnej strony.
Nimm es von der leichten Seite.
nɪm εs fɔn deːɐ ˈlaiçtn ˈzaitə
Z jednej strony ..., ale z drugiej strony...
Einerseits..., aber anderseits/auf der anderen Seite...
ˈainɐzaitsˌ ˈaːbɐ ˈandɐzaits/auf deːɐ ˈandərən ˈzaitə
z jednej strony na drugą
von einer Seite auf die andere
fɔn ˈainɐ ˈzaitə auf diː ˈandərə
iść na stronę
ein großes Geschäft/groß machen
ain ˈgroːsəs gəˈʃεft/groːs ˈmaxn