porządek

Ordnung f

W porządku. (chętnie to zrobię)
Das ist kein Problem.
das ɪst kain proˈbleːm
U mnie wszystko w porządku.
Es geht mir gut.
εs geːt miːɐ guːt
To nie w porządku!
Das ist nicht richtig!
das ɪst nɪçt ˈrɪçtɪç!
To jest na porządku dziennym.
Das ist an der Tagesordnung.
das ɪst an deːɐ ˈtaːgəs|ɔrdnʊŋ
Tak dla porządku...
Nur ordnungshalber...
nuːɐ ˈɔrdnʊŋshalbɐ
doprowadzić do porządku
in Ordnung bringen
ɪn ˈɔrdnʊŋ ˈbrɪŋən
porządek obrad
Tagesordnung f
ˈtaːgəs|ɔrdnʊŋ