natychmiast

gleich, sofort

Zrób to natychmiast!
Mach es sofort!
max εs zoˈfɔrt!
Natychmiast to odłóż.
Leg es sofort zurück.
leːk εs zoˈfɔrt tsuˈrʏk
Proszę natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
ˈzuːxn ziː zoˈfɔrt ˈεɐtstlɪçə ˈhɪlfə auf
Zadzwoń natychmiast po powrocie.
Ruf mich an, sobald du zurückkommst.
ruːf mɪç anˌ zoːˈbalt duː tsuˈrʏkkɔmst