możliwość

Möglichkeit f, (okazja) Gelegenheit f

Nie było innej możliwości.
Es gab keine andere Möglichkeit.
εs gaːp ˈkainə ˈandərə ˈmøːklɪçkait
Wyczerpaliśmy wszystkie możliwości.
Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
viːɐ ˈhaːbn ˈalə ˈmøːklɪçkaitn ˈausgəʃœpft
To przekracza nasze możliwości.
Das übersteigt unsere Möglichkeiten.
das yːbɐˈʃtaikt ˈʊnzərə ˈmøːklɪçkaitn
Nie miałem możliwości...
Ich hatte keine Möglichkeit...
ɪç ˈhatə ˈkainə ˈmøːklɪçkait
Istnieje realna możliwość...
Es besteht eine reale Möglichkeit...
εs bəˈʃteːt ˈainə reˈaːlə ˈmøːklɪçkait
w miarę możliwości
im Rahmen des Möglichen
ɪm ˈraːmən dεs ˈmøːklɪçn