taki

solcher, so(lch) ein

Nie zadawajcie mu takich pytań.
Stellen Sie ihm nicht solche Fragen.
ˈʃtεlən ziː iːm nɪçt ˈzɔlçə ˈfraːgn
Nie kupiłbym takich butów.
Solche Schuhe würde ich nicht kaufen.
ˈzɔlçə ˈʃuːə ˈvʏrdə ɪç nɪçt ˈkaufn
Nic takiego nie powiedziałem.
Ich habe nichts dergleichen gesagt.
ɪç ˈhaːbə nɪçts deːɐˈglaiçn gəˈzaːkt
To nie było takie proste.
Es war nicht gerade einfach.
εs vaːɐ nɪçt gəˈraːdə ˈainfax
Dlaczego robisz taką minę?
Warum guckst du so?
vaˈrʊm gʊkst duː zoː?
Nie przepuści takiej okazji.
Diese Gelegenheit wird er sich nicht entgehen lassen.
ˈdiːzə gəˈleːgnhait vɪrt eːɐ zɪç nɪçt εntˈgeːən ˈlasn
Jak możesz mówić coś takiego?
Wie kannst du so etwas sagen?
viː kanst duː zoː ˈεtvas ˈzaːgn?
Drugiego takiego nie znajdziesz.
Es gibt keinen wie ihn.
εs gipt ˈkainən viː iːn
Już taki jest.
Er ist halt so.
eːɐ ɪst halt zoː
Mam w domu dokładnie taki sam.
Ich habe zu Hause (genau) denselben.
ɪç ˈhaːbə tsuː ˈhauzə (gəˈnau) deːnˈzεlbn
Takie uwagi zostaw dla siebie.
Behalte solche Bemerkungen für dich.
bəˈhaltə ˈzɔlçə bəˈmərkʊŋən fyːɐ dɪç
W takim wypadku...
Also in diesem Fall...
ˈalzo ɪn ˈdiːzəm fal
taki sobie
so lala, mittelmäßig
zoː ˈlalaˌ ˈmɪtlmεːsɪç