wszędzie

überall

Szukał tego wszędzie.
Er hat es überall gesucht.
eːɐ hat εs yːbɐˈ|al gəˈzuːxt
Wszędzie było pełno ludzi.
Überall herum waren viele Leute.
yːbɐˈ|al hεˈrʊm ˈvaːrən ˈfiːlə ˈlɔytə
Wszędzie za mną chodzi.
Sie verfolgt mich überall.
ziː fεɐˈfɔlkt mɪç yːbɐˈ|al
Wszędzie go było pełno.
Er war hier, dort und überall.
eːɐ vaːɐ hiːɐˌ dɔrt ʊnt yːbɐˈ|al
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Daheim ist daheim., Daheim ist es doch am schönsten.
daˈhaim ɪst daˈhaimˌ daˈhaim ɪst εs dɔx am ˈʃøːnstn
wszędzie na świecie
überall in der Welt
yːbɐˈ|al ɪn deːɐ vεlt