doprowadzić

do czegoś führen, bringen zu etw.

Doprowadził zespół do zwycięstwa.
Er hat das Team zum Sieg geführt.
eːɐ hat das tiːm tsʊm ziːk gəˈfyːɐt
Postaram się to doprowadzić do ładu.
Ich versuche, es richtigzustellen.
ɪç fεɐˈzuːxəˌ εs ˈrɪçtɪçtsuʃtεlən
To go doprowadziło do samobójstwa.
Das hat ihn zum Selbstmord getrieben.
das hat iːn tsʊm ˈzεlpstmɔrt gəˈtriːbn
Ona doprowadzi mnie do szału.
Die wird mich um den Verstand bringen!
diː vɪrt mɪç ʊm deːn fεɐˈʃtant ˈbrɪŋən!
Mapa doprowadzi nas do celu.
Die Landkarte führt uns ans Ziel.
diː ˈlantkartə fyːɐt ʊns ans tsiːl
Taki tryb życia doprowadzi cię do śmierci.
So eine Lebensweise führt dich zum Tode.
zoː ˈainə ˈleːbnsvaizə fyːɐt dɪç tsʊm ˈtoːdə
To mnie doprowadza do szału.
Das macht mich wahnsinnig.
das maxt mɪç ˈvaːnzɪnɪç
doprowadzić coś do końca
etw. Akk zum Abschluss bringen
tsʊm ˈapʃlʊs ˈbrɪŋən