ja

ich

Była w tym samym wieku co ja.
Sie war so alt wie ich.
ziː vaːɐ zoː alt viː ɪç
Daj mi to.
Gib mir das Ding!
giːp miːɐ das dɪŋ!
Chodźmy do mnie.
Gehen wir zu mir (nach Hause).
ˈgeːən viːɐ tsuː miːɐ (naːx ˈhauzə)
Nie podoba mi się to. (mam złe przeczucie)
Das gefällt mir nicht., Das will mir nicht gefallen.
das gəˈfεlt miːɐ nɪçtˌ das vɪl miːɐ nɪçt gəˈfalən
Cieszy mnie to.
Das freut mich.
das frɔyt mɪç
Mnie w to nie mieszajcie!
Zieht mich da nicht rein!
tsiːt mɪç daː nɪçt rain!
Boli mnie gardło.
Ich habe Halsschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈhalsʃmεrtsn
Męczy mnie zgaga.
Ich habe Sodbrennen.
ɪç ˈhaːbə ˈzoːtbrεnən
Działa mi na nerwy!
Die geht mir auf den Keks!
diː geːt miːɐ auf deːn keːks!
Komputer mi się zawiesił.
Mein Computer ist abgestürzt.
main kɔmˈpjuːtɐ ɪst ˈapgəʃtʏrtst
A skąd ja mam wiedzieć?
Was weiß ich denn?
vas vais ɪç dεn?
Wszystko mi jedno.
Das ist mir wurst.
das ɪst miːɐ vʊrst
To mnie nie rusza.
Das lässt mich kalt.
das lεst mɪç kalt
Ja (nie) jestem...
Ich bin (nicht)...
ɪç bɪn (nɪçt)
Ja bym powiedział...
Ich würde sagen...
ɪç ˈvʏrdə ˈzaːgn
Jeśli chodzi o mnie, to...
Was mich angeht...
vas mɪç ˈangeːt