prosty

einfach, (nie krzywy) gerade

To nie takie proste.
Es ist nicht so einfach.
εs ɪst nɪçt zoː ˈainfax
Po prostu idź tam i sam zobaczysz.
Geh einfach hin und du wirst sehen.
geː ˈainfax hɪn ʊnt duː vɪrst ˈzeːən
To zadanie jest proste jak drut.
Diese Aufgabe ist ein Kinderspiel.
ˈdiːzə ˈaufgaːbə ɪst ain ˈkɪndɐʃpiːl
prosty jak drut
schnurgerade, kerzengerade
ˈʃnuːɐgəraːdəˌ ˈkεrtsngəraːdə