przymierzyć

anprobieren

Proszę przymierzyć.
Probieren Sie es an.
proˈbiːrən ziː εs an
Czy mogę przymierzyć te spodnie?
Darf ich die Hose anprobieren?
darf ɪç diː ˈhoːzə ˈanprobiːrən?
Przymierzałeś ten sweter?
Hast du den Pulli anprobiert?
hast duː deːn ˈpʊli ˈanprobiːɐt?