zwyczaj

Gewohnheit f, (tradycja) Brauch m, Sitte f

Nie mam w zwyczaju się spóźniać.
Es ist nicht meine Art, zu spät zu kommen.
εs ɪst nɪçt ˈmainə aːɐtˌ tsuː ʃpεːt tsuː ˈkɔmən
Ten zwyczaj już zanikł.
Dieser Brauch ist schon ausgestorben.
ˈdiːzɐ braux ɪst ʃoːn ˈausgəʃtɔrbn
Zwyczaj ten sięga średniowiecza.
Dieser Brauch reicht bis ins Mittelalter zurück.
ˈdiːzɐ braux ˈraiçt bɪs ɪns ˈmɪtl|altɐ tsuˈrʏk
świąteczne zwyczaje
Weihnachtsbräuche m pl
ˈvainaxtsbrɔyxə
zwyczaje bożonarodzeniowe
Weihnachtsbräuche m pl
ˈvainaxtsbrɔyxə
jak to jest w zwyczaju
wie es Sitte ist
viː εs ˈzɪtə ɪst
mieć w zwyczaju coś robić
gewohnt sein etw. Akk zu tun
gəˈvoːnt zain