obcy

fremd, Fremd-

Uczę się języków obcych.
Ich lerne Fremdsprachen.
ɪç ˈlεrnə ˈfrεmtʃpraːxn
Nie powinieneś rozmawiać z obcymi ludźmi.
Du solltest nicht mit Fremden sprechen.
duː ˈzɔltəst nɪçt mɪt ˈfrεmdn ˈʃprεçn
To zupełnie obcy człowiek.
Er ist ein völlig fremder Mensch.
eːɐ ɪst ain ˈfœlɪç ˈfrεmdɐ mεnʃ
Chciał zapłacić w obcej walucie.
Er wollte in ausländischer Währung bezahlen.
eːɐ ˈvɔltə ɪn ˈauslεndɪʃɐ ˈvεːrʊŋ bəˈtsaːlən