wyglądać

aussehen

Wygląda prawie jak moja siostra.
Sie sieht fast so aus wie meine Schwester.
ziː ziːt fast zoː aus viː ˈmainə ˈʃvεstɐ
Wyglądał dobrze/strasznie.
Er sah gut/schrecklich aus.
eːɐ zaː guːt/ˈʃrεklɪç aus
Jak wyglądam?
Wie sehe ich aus?
viː ˈzeːə ɪç aus?
Jak ty wyglądasz!
Wie siehst du denn aus?
viː ziːst duː dεn aus?
To tylko tak wygląda.
Es sieht nur so aus.
εs ziːt nuːɐ zoː aus
Tak to tutaj wygląda.
So geht es hier zu.
zoː geːt εs hiːɐ tsuː
Wygląda jak niewiniątko.
Er sieht aus wie die Unschuld selbst.
eːɐ ziːt aus viː diː ˈʊnʃʊlt zεlpst
To nie wygląda zbyt obiecująco/przekonująco.
Das sieht nicht besonders vielversprechend/überzeugend aus.
das ziːt nɪçt bəˈzɔndɐs ˈfiːlfεɐʃprεçnt/yːbɐˈtsɔygnt aus
Wygląda na to, że...
Es sieht so aus, dass...
εs ziːt zoː ausˌ das