żałować

bedauern, bereuen

Tego nie żałuję.
Ich bereue es nicht.
ɪç bəˈrɔyə εs nɪçt
Pożałujesz tego.
Das wird dir noch einmal leidtun.
das vɪrt diːɐ nɔx ˈainmaːl ˈlaittuːn
Nie żałuje czasu...
Er ist bereit, Zeit zu investieren...
eːɐ ɪst bəˈraitˌ tsait tsuː ɪnvεsˈtiːrən
Nie żałowałem pieniędzy i ...
Ich scheute keine Kosten und...
ɪç ˈʃɔytə ˈkainə ˈkɔstn ʊnt