osoba

Person f

Ile osób przyjdzie?
Wie viele Menschen kommen?
viː ˈfiːlə ˈmεnʃn ˈkɔmən?
Zrobiliśmy rezerwację na cztery osoby.
Wir ließen Plätze für vier Personen reservieren.
viːɐ ˈliːsn ˈplεtsə fyːɐ fiːɐ pεrˈzoːnən rezεrˈviːrən
Widziałem premiera we własnej osobie.
Ich habe den Ministerpräsident persönlich gesehen.
ɪç ˈhaːbə deːn miˈnɪstɐprεzidεnt pεrˈzøːnlɪç gəˈzeːən
osoba w średnim wieku
Person mittleren Alters
pεrˈzoːn ˈmɪtlərən ˈaltɐs
osoba trzecia
dritte Person
ˈdrɪtə pεrˈzoːn
z osobą towarzyszącą
in Begleitung
ɪn bəˈglaitʊŋ