ostrożny

vorsichtig, umsichtig, behutsam

Bądź ostrożny!
Sei vorsichtig!
zai ˈfoːɐzɪçtɪç!
Powinieneś być ostrożniejszy.
Du solltest vorsichtiger sein.
duː ˈzɔltəst ˈfoːɐzɪçtɪgɐ zain
Ostrożność przede wszystkim.
Vorsicht vor allem.
ˈfoːɐzɪçt foːɐ ˈaləm
Ostrożności nigdy nie za wiele.
Man kann nie vorsichtig genug sein., Vorsicht ist besser als Nachsicht.
man kan niː ˈfoːɐzɪçtɪç gəˈnuːk zainˌ ˈfoːɐzɪçt ɪst ˈbεsɐ als ˈnaːxzɪçt