ważyć

wiegen

Ile to waży?
Wie viel wiegt es?
viː fiːl viːkt εs?
Ile ważysz?
Wie viel wiegst du?
viː fiːl viːkst duː?
Ważę 80 kilo.
Ich wiege 80 Kilogramm.
ɪç ˈviːgə ˈaxtsɪç ˈkiːlogram
Waży dwa razy tyle co ja.
Er wiegt doppelt so viel wie ich.
eːɐ viːkt ˈdɔplt zoː fiːl viː ɪç
ważyć słowa
seine Worte abwägen
ˈzainə ˈvɔrtə ˈapvεːgn