wokół

um... herum, um

Rozejrzyj się wokół (siebie).
Sieh dich mal um.
ziː dɪç maːl ʊm
Robi wokół tego tyle zamieszania.
Er macht darum so ein Brimborium.
eːɐ maxt daˈrʊm zoː ain brɪmˈboːriʊm
Jego życie kręci się wokół hokeja.
Sein Leben dreht sich um Hockey.
zain ˈleːbn dreːt zɪç ʊm ˈhɔke
Wszystko kręci się wokół pieniędzy.
Alles dreht sich ums Geld.
ˈaləs dreːt zɪç ʊms gεlt
wszędzie wokół
überall ringsum, ringsherum
yːbɐˈ|al ˈrɪŋs|ʊmˌ ˈrɪŋshεˈrʊm