przy

bei, an

Chcę przy tym być.
Ich will dabei sein.
ɪç vɪl ˈdabai zain
Będę przy tobie.
Ich werde dir beistehen.
ɪç ˈveːɐdə diːɐ ˈbaiʃteːən
Nie czytaj przy jedzeniu.
Lies nicht beim Essen.
liːs nɪçt baim ˈεsn
Nie mów tego przy dzieciach.
Sag das nicht vor den Kindern.
zaːk das nɪçt foːɐ deːn ˈkɪndɐn
Nie mam tego przy sobie.
Ich habe es nicht bei mir.
ɪç ˈhaːbə εs nɪçt bai miːɐ
Chciałbym miejsce przy oknie.
Ich möchte einen Fensterplatz.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈfεnstɐplats
Jest przy forsie/kasie.
Er stinkt nach Geld., Er ist stinkreich.
eːɐ ʃtɪŋkt naːx gεltˌ eːɐ ɪst ˈʃtɪŋkˈraiç
Jest trochę przy kości.
Sie ist ein bisschen mollig.
ziː ɪst ain ˈbɪsçən ˈmɔlɪç
Przy okazji...
Bei der Gelegenheit...
ˈbai deːɐ gəˈleːgnhait
Przy odrobinie szczęścia...
Mit einem Quäntchen Glück...
mɪt ˈainəm ˈkvεntçən glʏk
Przy wejściu na pokład (samolotu)...
Beim Einsteigen an Bord (eines Flugzeugs)...
baim ˈainʃtaign an bɔrt (ˈainəs ˈfluːktsɔyks)
Przy ładnej pogodzie...
Bei schönem Wetter...
ˈbai ˈʃøːnəm ˈvεtɐ
przy bliższych oględzinach
bei einer näheren Untersuchung
bai ˈainɐ ˈnεːərən ʊntɐˈzuːxʊŋ
przy śniadaniu/kolacji
beim Frühstück/Abendessen
baim ˈfryːʃtʏk/ˈaːbnt|εsn