wypadek

Fall m, (katastrofa) Unfall m

Na wszelki wypadek wezmę to ze sobą.
Ich nehme das auf alle Fälle mit.
ɪç ˈneːmə das auf ˈalə ˈfεlə mɪt
Sprawca uciekł (z miejsca wypadku).
Der Unfallverursacher ist (vom Tatort) geflüchtet.
deːɐ ˈʊnfalfεɐ|uːɐzaxɐ ɪst (fɔm ˈtaːt|ɔrt) geˈflyːçtət
Zdarzył się wypadek.
Es ist ein Unfall passiert.
εs ɪst ain ˈʊnfal paˈsiːɐt
W wypadku zginęły trzy osoby.
Bei dem Unfall sind drei Menschen ums Leben gekommen.
ˈbai deːm ˈʊnfal zɪnt drai ˈmεnʃn ʊms ˈleːbn gəˈkɔmən
Zginął w wypadku samochodowym.
Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
eːɐ ɪst bai ˈainəm ˈauto|ʊnfal ʊms ˈleːbn gəˈkɔmən
Została ranna w wypadku.
Sie wurde bei einem Autounfall verletzt.
ziː ˈvʊrdə bai ˈainəm ˈauto|ʊnfal fεɐˈlεtst
Tylko na wypadek, (gdyby)...
Nur für den Fall, (dass)...
nuːɐ fyːɐ deːn falˌ (das)
w najgorszym wypadku
im schlimmsten Fall
ɪm ˈʃlɪmstn fal
w najlepszym wypadku
bestenfalls, im günstigsten Fall
ˈbεstnfalsˌ ɪm ˈgʏnstɪçstn fal
w żadnym wypadku
auf keinen Fall, keinesfalls
auf ˈkainən falˌ ˈkainəsfals
wypadek przy pracy
Arbeitsunfall m
ˈarbaitsʊnfal