potrzeba

Bedürfnis n, Bedarf m

Do tego potrzeba dużo odwagi.
Es gehört viel Mut dazu.
εs gəˈhøːɐt fiːl muːt daˈtsuː
Czego ci potrzeba?
Was brauchst du?
vas brauxst duː?
Nie ma potrzeby mu tego tłumaczyć.
Es ist nicht nötig, es ihm zu erklären.
εs ɪst nɪçt ˈnøːtɪçˌ εs iːm tsuː εɐˈklεːrən
Poczułem pilną potrzebę...
Ich spürte ein dringendes Bedürfnis...
ɪç ˈʃpyːɐtə ain ˈdrɪŋəndəs bəˈdʏrfnɪs
Ilu osób potrzeba do...?
Wie viele Menschen sind für... nötig?
viː ˈfiːlə ˈmεnʃn zɪnt fyːɐ... ˈnøːtɪç?
zaspokoić swoje potrzeby
seine Bedürfnisse befriedigen
ˈzainə bəˈdʏrfnɪsə bəˈfriːdɪgn
w miarę potrzeby
(je) nach Bedarf
(jeː) naːx bəˈdarf
stosownie do państwa potrzeb
nach Ihren Bedürfnissen
naːx ˈiːrən bəˈdʏrfnɪsn
potrzeba fizjologiczna
körperliches Bedürfnis
ˈkœrpɐlɪçəs bəˈdʏrfnɪs
w razie potrzeby
wenn nötig, bei Bedarf
vεn ˈnøːtɪçˌ bai bəˈdarf