rozsądny

vernünftig

Bądź rozsądny.
Sei vernünftig!
zai fεɐˈnʏnftɪç!
Jest całkiem rozsądny.
Er ist ziemlich vernünftig.
eːɐ ɪst ˈtsiːmlɪç fεɐˈnʏnftɪç
To było bardzo rozsądne z państwa strony.
Das war vernünftig von Ihnen.
das vaːɐ fεɐˈnʏnftɪç fɔn ˈiːnən
To był rozsądny wybór.
Das war eine vernünftige Wahl.
das vaːɐ ˈainə fεɐˈnʏnftɪgə vaːl