urządzić

einrichten, ausstatten, (zorganizować) veranstalten

Urządzili (sobie) mieszkanie.
Sie haben sich die Wohnung eingerichtet.
ziː ˈhaːbn zɪç diː ˈvoːnʊŋ ˈaingərɪçtət
Urządziła mi awanturę.
Sie hat mir eine Szene gemacht.
ziː hat miːɐ ˈainə ˈstseːnə gəˈmaxt
W piątek urządzamy przyjęcie.
Am Freitag geben wir eine Party.
am ˈfraitaːk ˈgeːbn viːɐ ˈainə ˈpaːɐti
Już ja cię urządzę.
Ich mache dich fertig!
ɪç ˈmaxə dɪç ˈfεrtɪç!
Urządzę mu piekło!
Ich mache ihm die Hölle heiß!
ɪç ˈmaxə iːm diː ˈhœlə hais!