przyprowadzić

(mit)bringen, holen, zuführen

Przyprowadziłem kolegę.
Ich habe einen Freund mitgebracht.
ɪç ˈhaːbə ˈainən frɔynt ˈmɪtgəbraxt
Przyprowadź go.
Hol ihn.
hoːl iːn
Zaraz go przyprowadzę.
Ich hole ihn sofort.
ɪç ˈhoːlə iːn zoˈfɔrt
Przyprowadził ją ze sobą.
Er hat sie mitgebracht.
eːɐ hat ziː ˈmɪtgəbraxt