szyja

Hals m

Rzuciła mi się na szyję.
Sie fiel mir um den Hals.
ziː fiːl miːɐ ʊm deːn hals
Zapnij się pod szyję.
Knöpfe dich bis oben zu.
ˈknœpfə dɪç bɪs ˈoːbn tsuː
Wyciągał szyję, żeby...
Er reckte den Hals, um... zu...
eːɐ ˈrεktə deːn halsˌ ʊm... tsuː