wyjście

Ausgang m, (rozwiązanie) Ausweg m

Poczekam przy wyjściu.
Ich warte am Ausgang.
ɪç ˈvartə am ˈausgaŋ
Niestety nie mam wyjścia.
Leider habe ich keine Wahl.
ˈlaidɐ ˈhaːbə ɪç ˈkainə vaːl
Musisz to zrobić, to jedyne wyjście.
Du musst es machen, es ist der einzige Ausweg.
duː mʊst εs ˈmaxnˌ εs ɪst deːɐ ˈaintsɪgə ˈausveːk
Znalazłem się w sytuacji bez wyjścia.
Ich bin am Ende mit meinem Latein.
ɪç bɪn am ˈεndə mɪt ˈmainəm laˈtain