czuć

riechen, (odczuwać) fühlen

Czujesz ten zapach?
Riechst du das?
riːçst duː das?
W sosie czuć chili.
Die Soße schmeckt (stark) nach Chili.
diː ˈzoːsə ʃmεkt (ʃtark) naːx ˈtʃiːli
Czuć od niego alkohol.
Er riecht nach Alkohol.
eːɐ riːçt naːx ˈalkohoːl
Nie czuję nóg.
Ich spüre meine Beine nicht.
ɪç ˈʃpyːrə ˈmainə ˈbainə nɪçt
Już nic do ciebie nie czuję.
Ich habe keine Gefühle mehr für dich.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə gəˈfyːlə meːɐ fyːɐ dɪç
W głębi serca czułem...
In meinem tiefsten Inneren fühlte ich...
ɪn ˈmainəm ˈtiːfstn ˈɪnərən ˈfyːltə ɪç
czuć do kogoś miętę
verknallt sein in j-n
fεɐˈknalt zain