zobaczyć

sehen, bemerken, erblicken

Zobaczymy/Zobaczycie.
Mal sehen./Sie werden sehen.
maːl ˈzeːən/ziː ˈveːɐdn ˈzeːən
Poczekamy, zobaczymy.
Wir warten ab und werden sehen.
viːɐ ˈvartn ap ʊnt ˈveːɐdn ˈzeːən
Nie mogła się doczekać, kiedy go zobaczy.
Sie konnte es kaum erwarten, ihn zu sehen.
ziː ˈkɔntə εs kaum εɐˈvartnˌ iːn tsuː ˈzeːən
Zobaczymy się w przyszłym tygodniu.
Wir sehen uns nächste Woche.
viːɐ ˈzeːən ʊns ˈnεːçstə ˈvɔxə
Zobaczymy się jeszcze?
Sehen wir uns jemals wieder?
ˈzeːən viːɐ ʊns ˈjeːmaːls ˈviːdɐ?
Do zobaczenia jutro.
Auf Wiedersehen morgen., Bis morgen.
auf ˈviːdɐzeːən ˈmɔrgnˌ bɪs ˈmɔrgn
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Wir werden sehen, was daraus entsteht.
viːɐ ˈveːɐdn ˈzeːənˌ vas daˈraus εntˈʃteːt
Chciałbym to zobaczyć!
Das will ich mal sehen!
das vɪl ɪç maːl ˈzeːən!
Zobaczmy!, No proszę!
Wer hätte das gedacht!
veːɐ ˈhεtə das gəˈdaxt!
..., bo zobaczysz! (groźba)
... sonst mache ich dir die Hölle heiß!
... zɔnst ˈmaxə ɪç diːɐ diː ˈhœlə hais!
Jak tylko mnie zobaczył...
Gleich als er mich gesehen hat...
glaiç als eːɐ mɪç gəˈzeːən hat