dziękować

komuś za coś danken j-m für etw.

Dziękuję. – Nie ma za co.
Danke. – Gern geschehen.
ˈdaŋkə - ˈgεrn gəˈʃeːən
Herbaty? – Nie, dziękuję.
Eine Tasse Tee? – Nein, danke.
ˈainə ˈtasə teː? - nainˌ ˈdaŋkə
Z góry dziękuję za...
Vielen Dank im Voraus für...
ˈfiːlən daŋk ɪm foˈraus fyːɐ
Mogą dziękować Bogu, że...
Sie können Gott auf Knien danken, dass...
ziː ˈkœnən gɔt auf kniːn ˈdaŋknˌ das