przyłożyć (się)

(starać się) sich anstrengen, (zbić) schmieren, verpassen (zbliżyć) anlegen

Nie przykładasz się zbytnio do pracy.
Du legst dich bei der Arbeit nicht ins Zeug.
duː leːkst dɪç bai deːɐ ˈarbait nɪçt ɪns tsɔyk
Muszę bardziej przyłożyć się do nauki.
Ich muss mich beim Lernen mehr ins Zeug legen.
ɪç mʊs mɪç baim ˈlεrnən meːɐ ɪns tsɔyk ˈleːgn
Nieźle mu przyłożył.
Er hat ihn tüchtig verhauen.
eːɐ hat iːn ˈtʏçtɪç fεɐˈhauən
przyłożyć opatrunek do rany
einen Verband anlegen
ˈainən fεɐˈbant ˈanleːgn
przyłożyć komuś
j-m eine schmieren
ˈainə ˈʃmiːrən