zwolnić

1(z pracy itp.) kogoś entlassen j-n, kündigen j-m

Zwolnili ją z pracy.
Sie wurde entlassen.
ziː ˈvʊrdə εntˈlasn
Zwolniono mnie w trybie natychmiastowym.
Ich wurde fristlos entlassen.
ɪç ˈvʊrdə ˈfrɪstloːs εntˈlasn
Firma zwalnia pracowników.
Die Firma entlässt Arbeitskräfte.
diː ˈfɪrma εntˈlεst ˈarbaitskrεftə
Został bezprawnie zwolniony (z pracy).
Er wurde zu Unrecht entlassen.
eːɐ ˈvʊrdə tsuː ˈʊnrεçt εntˈlasn
Zwolniło się stanowisko.
Die Stelle ist frei geworden.
diː ˈʃtεlə ɪst frai gəˈvɔrdn
Jest zwolniony z lekcji.
Er ist vom Unterricht befreit.
eːɐ ɪst fɔm ˈʊntɐrɪçt bəˈfrait

2(wypuścić na wolność) freilassen, entlassen, loslassen

Został warunkowo zwolniony.
Er wurde auf Bewährung freigelassen.
eːɐ ˈvʊrdə auf bəˈvεːrʊŋ ˈfraigəlasn
Został zwolniony ze szpitala.
Er wurde schon aus dem Krankenhaus entlassen.
eːɐ ˈvʊrdə ʃoːn aus deːm ˈkraŋknhaus εntˈlasn