koło

bei, in der Nähe, (około) um

Samochód przejechał koło domu.
An dem Haus ist ein Auto vorbeigefahren.
an deːm haus ɪst ain ˈauto foːɐˈbaigəfaːrən
Przeszedł koło mnie.
Er ist an mir vorbeigegangen.
eːɐ ɪst an miːɐ foːɐˈbaigəgaŋən
Usiądź koło mnie.
Setz dich neben mich.
zεts dɪç ˈneːbn mɪç
Było koło północy.
Es war gegen Mitternacht.
εs vaːɐ ˈgeːgn ˈmɪtɐnaxt
Coś koło tego.
So etwas ähnliches.
zoː ˈεtvas ˈεːnlɪçəs
Miał koło pięćdziesiątki.
Er war etwa fünfzig.
eːɐ vaːɐ ˈεtva ˈfʏnftsɪç
skakać koło kogoś (przen.)
um j-n herumscharwenzeln
hεˈrʊmʃarvεntsln