przetłumaczyć

übersetzen, (ustnie) dolmetschen

Tego zdania nie da się przetłumaczyć.
Den Satz kann man nicht übersetzen.
deːn zats kan man nɪçt yːbɐˈzεtsn
Jego powieść została przetłumaczona na różne języki.
Sein Roman wurde in verschiedene Sprachen übersetzt.
zain roˈmaːn ˈvʊrdə ɪn fεɐˈʃiːdənə ˈʃpraːxn yːbɐˈzεtst
Książkę z języka angielskiego przetłumaczył...
Das Buch wurde von... aus dem Englischen übersetzt.
das buːx ˈvʊrdə fɔn... aus deːm ˈεŋlɪʃn yːbɐˈzεtst