próbować

versuchen, (kosztować) probieren

Próbował uciec.
Er hat versucht zu fliehen.
eːɐ hat fεɐˈzuːxt tsuː ˈfliːən
Próbowała popełnić samobójstwo.
Sie hat versucht Selbstmord zu begehen.
ziː hat fεɐˈzuːxt ˈzεlpstmɔrt tsuː bəˈgeːən
Nawet nie próbuj!
Die Mühe kannst du dir sparen!
diː ˈmyːə kanst duː diːɐ ˈʃpaːrən!
Nie próbuj mnie powstrzymywać.
Hindere mich nicht daran.
ˈhɪndərə mɪç nɪçt daˈran
Próbowałem nie zwracać na to uwagi.
Ich habe versucht, darauf nicht zu achten.
ɪç ˈhaːbə fεɐˈzuːxtˌ daˈrauf nɪçt tsuː ˈaxtn
Próbowano dokonać przewrotu.
Es kam zu einem Umsturzversuch.
εs kaːm tsuː ˈainəm ˈʊmʃtʊrtsfεɐzuːx
Jeszcze tego nie próbowałem.
Bisher habe ich es nicht versucht.
bɪsˈheːɐ ˈhaːbə ɪç εs nɪçt fεɐˈzuːxt
Próbował ją poderwać.
Er hat versucht, sie anzumachen.
eːɐ hat fεɐˈzuːxtˌ ziː ˈantsumaxn