podatek

Steuer f

Nie zapłacił podatku dochodowego.
Er hat keine Einkommenssteuer bezahlt.
eːɐ hat ˈkainə ˈainkɔmənsʃtɔyɐ bəˈtsaːlt
To nie podlega opodatkowaniu.
Das wird nicht besteuert.
das vɪrt nɪçt bəˈstɔyɐt
Został skazany za oszustwa podatkowe.
Er wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt.
eːɐ ˈvʊrdə ˈveːgn ˈʃtɔyɐhɪntɐtsiːʊŋ fεɐˈ|uːɐtailt
Wprowadzono podatek od...
Sie besteuerten...
ziː bəˈʃtɔyɐtn
złożyć zeznanie podatkowe
die Steuererklärung abgeben
diː ˈʃtɔyɐ|εɐklεːrʊŋ ˈapgeːbn