jaki

was für ein, wie, (który) welcher

Jaki kolor chcesz?
Welche Farbe willst du?
ˈvεlçə ˈfarbə vɪlst duː?
Jaka ona jest?
Wie ist sie?
viː ɪst ziː?
Jaki jest dzisiaj dzień?
Welcher Tag ist heute?
ˈvεlçɐ taːk ɪst ˈhɔytə?
Jaki jest twój ulubiony zespół?
Welche Band magst du am meisten?
ˈvεlçə bant maːkst duː am ˈmaistn?
Nadal do nich nie dociera, jakie to niebezpieczne.
Sie kapieren immer noch nicht, wie gefährlich das ist.
ziː kaˈpiːrən ˈɪmɐ nɔx nɪçtˌ viː gəˈfεːɐlɪç das ɪst
byle jaki
egal welcher
eˈgaːl ˈvεlçɐ