pozdrowić

(be)grüßen

Pozdrów ją ode mnie serdecznie.
Grüße sie herzlich von mir.
ˈgryːsə ziː ˈhεrtslɪç fɔn miːɐ
Proszę pozdrowić ode mnie swoją żonę.
Grüßen Sie Ihre Frau von mir.
ˈgryːsn ziː ˈiːrə frau fɔn miːɐ
John was wszystkich pozdrawia.
John lässt euch alle grüßen.
dʒɔn lεst ɔyç ˈalə ˈgryːsn