przeznaczyć

bestimmen

Książka jest przeznaczona głównie dla dzieci.
Das Buch ist vor allem für Kinder bestimmt.
das buːx ɪst foːɐ ˈaləm fyːɐ ˈkɪndɐ bəˈʃtɪmt
Te pieniądze są przeznaczone na...
Das Geld ist für... bestimmt.
das gεlt ɪst fyːɐ... bəˈʃtɪmt
być przeznaczonym dla kogoś/do czegoś
für j-n/etw. bestimmt sein
bəˈʃtɪmt zain