przypomnieć

komuś o czymś erinnern j-n an etw. Akk

Przypomnij mi, żebym do niego zadzwonił.
Erinnere mich daran, dass ich ihn anrufen soll.
εɐ|ɪnərə mɪç daˈranˌ das ɪç iːn ˈanruːfn zɔl
Przypomnij mu się.
Melde dich bei ihm.
ˈmεldə dɪç bai iːm
Przypomina mi ojca.
Er erinnert mich an meinen Vater.
eːɐ εɐˈ|ɪnɐt mɪç an ˈmainən ˈfaːtɐ
Nie przypomina ci to czegoś?
Erinnert es dich an etwas?
εɐˈ|ɪnɐt εs dɪç an ˈεtvas?
Nawet mi tego nie przypominaj!
Daran möchte ich nicht gern erinnert werden!
daˈran ˈmœçtə ɪç nɪçt ˈgεrn εɐˈ|ɪnɐt ˈveːɐdn!
Nie przypominam sobie.
Ich erinnere mich nicht.
ɪç εɐ|ɪnərə mɪç nɪçt
To przypomina zabawę w kotka i myszkę.
Es ist wie ein Katz und Maus Spiel.
εs ɪst viː ain kats ʊnt maus ʃpiːl
To przypomniało mi, co zrobił...
Das hat mich daran erinnert, was er... gemacht hat.
das hat mɪç daˈran εɐˈ|ɪnɐtˌ vas eːɐ... gəˈmaxt hat
Spróbuj sobie przypomnieć...
Versuche dich zu erinnern...
fεɐˈzuːxə dɪç tsuː εɐˈ|ɪnɐn
Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy...
Ich kann mich nicht erinnern, wann...
ɪç kan mɪç nɪçt εɐˈ|ɪnɐnˌ van