raczej

eher, mehr, lieber

Jest raczej pracowity niż utalentowany.
Er ist eher fleißig als begabt.
eːɐ ɪst ˈeːɐ ˈflaisɪç als bəˈgaːpt
Raczej nie.
Wohl kaum.
voːl kaum
Raczej tego nie zapamięta.
Das kann er sich kaum merken.
das kan eːɐ zɪç kaum ˈmεrkn
Ona gustuje raczej w muzyce współczesnej.
Sie steht eher auf moderne Musik.
ziː ʃteːt ˈeːɐ auf moˈdεrnə muˈziːk
Wolę raczej muzykę klasyczną.
Ich stehe eher auf klassische Musik.
ɪç ˈʃteːə ˈeːɐ auf ˈklasɪʃə muˈziːk