przygotować

(vor)bereiten, richten, (posiłek) zubereiten

Proszę się przygotować!
Bereiten Sie sich vor!
bəˈraitn ziː zɪç foːɐ!
Przygotuję to dla ciebie.
Ich werde es für dich vorbereitet haben.
ɪç ˈveːɐdə εs fyːɐ dɪç ˈfoːɐbəraitət ˈhaːbn
Jestem przygotowany na wszystko/najgorsze.
Ich bin auf alles/das Schlimmste vorbereitet.
ɪç bɪn auf ˈaləs/das ˈʃlɪmstə ˈfoːɐbəraitət
Wszystko jest przygotowane.
Alles ist vorbereitet.
ˈaləs ɪst ˈfoːɐbəraitət