wywołać

hervorrufen, auslösen, (zdjęcia) entwickeln

Jego książka wywołała falę krytyki.
Sein Buch hat eine Welle der Kritik ausgelöst.
zain buːx hat ˈainə ˈvεlə deːɐ kriˈtiːk ˈausgəløːst
To wywołało śmiech.
Das hat ein Lachen hervorgerufen.
das hat ain ˈlaxn hεɐˈfoːɐgəruːfn
Mogłoby to wywołać skutki uboczne.
Das könnte Nebenwirkungen auslösen.
das ˈkœntə ˈneːbnvɪrkʊŋən ˈausløːzn
Krem wywołał reakcję alergiczną.
Die Creme hat eine allergische Reaktion ausgelöst.
diː kreːm hat ˈainə ˈalεrgɪʃə reakˈtsioːn ˈausgəløːst
Jej wypowiedź wywołała skandal.
Ihre Aussage hat einen Skandal ausgelöst.
ˈiːrə ˈauszaːgə hat ˈainən skanˈdaːl ˈausgəløːst
Nie wywołuj wilka z lasu.
Greif/Stich nicht in ein Wespennest.
graif/ʃtɪç nɪçt ɪn ain ˈvεspnnεst
To wywołało obawy dotyczące...
Das hat große Befürchtungen vor... hervorgerufen.
das hat ˈgroːsə bəˈfʏrçtʊŋən foːɐ... hεɐˈfoːɐgəruːfn
Zostałem wywołany do odpowiedzi z...
Ich wurde in... geprüft.
ɪç ˈvʊrdə ɪn... gəˈpryːft
Oddam to zdjęcie do wywołania.
Ich lasse für dich das Foto entwickeln.
ɪç ˈlasə fyːɐ dɪç das ˈfoːto εntˈvɪkln