chcieć

wollen

Czego pan(i) ode mnie chce?
Was wollen Sie von mir?
vas ˈvɔlən ziː fɔn miːɐ?
(Nie) chciałby pan...?
Wollen Sie (nicht)...?
ˈvɔlən ziː (nɪçt)paradɔnˈtoːzə
Jak chcesz.
Wie du willst.
viː duː vɪlst
Jeśli państwo chcą.
Wenn Sie wollen.
vεn ziː ˈvɔlən
Czy chcecie, żebym to zrobił?
Wollt ihr, dass ich das mache?
vɔlt iːɐˌ das ɪç das ˈmaxə?
Chcę, żebyś tu został(a).
Ich möchte, dass du hier bleibst.
ɪç ˈmœçtəˌ das duː hiːɐ blaipst
Nie chcę, żeby za mnie płacili.
Ich will nicht, dass sie für mich bezahlen.
ɪç vɪl nɪçtˌ das ziː fyːɐ mɪç bəˈtsaːlən
Chcesz mi powiedzieć, że...?
Willst du damit sagen/mir sagen, dass...?
vɪlst duː daˈmɪt ˈzaːgn/miːɐ ˈzaːgnˌ das?
On wie, czego chce.
Er weiß ganz genau, was er will.
eːɐ vais gants gəˈnauˌ vas eːɐ vɪl
Co chcesz przez to powiedzieć?
Was willst du damit sagen?
vas vɪlst duː daˈmɪt ˈzaːgn?
Samochód nie chce odpalić.
Der Wagen will nicht anspringen.
deːɐ ˈvaːgn vɪl nɪçt ˈanʃprɪŋən
Drzwi nie chciały się zamknąć.
Die Tür wollte sich nicht schließen lassen.
diː tyːɐ ˈvɔltə zɪç nɪçt ˈʃliːsn ˈlasn
Bardzo chciałbym to zobaczyć.
Ich würde es furchtbar gerne sehen.
ɪç ˈvʏrdə εs ˈfʊrçtbaːɐ ˈgεrnə ˈzeːən
Nie chciałem cię skrzywdzić.
Ich wollte dir kein Leid antun.
ɪç ˈvɔltə diːɐ kain lait ˈantuːn
Nie chciałbym być w jego skórze.
Ich möchte mit ihm nicht tauschen.
ɪç ˈmœçtə mɪt iːm nɪçt ˈtauʃn
Czego ode mnie chcesz?
Was willst du von mir?
vas vɪlst duː fɔn miːɐ?
Dla chcącego nic trudnego.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
voː ain ˈvɪlə ɪstˌ ɪst aux ain veːk
Chciałem zapytać, czy...
Ich möchte fragen, ob...
ɪç ˈmœçtə ˈfraːgnˌ ɔp
Chciałbym rozmawiać z...
Ich hätte gerne mit... gesprochen., Ich möchte mit... sprechen.
ɪç ˈhεtə ˈgεrnə mɪt... gəˈʃprɔxnˌ ɪç ˈmœçtə mɪt... ˈʃprεçn
Co to ja chciałem powiedzieć? Ach tak...
Was wollte ich nur sagen? Ja...
vas ˈvɔltə ɪç nuːɐ ˈzaːgn? jaː
chcąc nie chcąc
nolens volens, wohl oder übel
ˈnoːlεns ˈvoːlεnsˌ voːl ˈoːdɐ ˈyːbl