zacząć

beginnen, anfangen

Zacznijmy!
Fangen wir an!
ˈfaŋən viːɐ an!
Musimy zacząć od nowa.
Wir müssen nochmals beginnen.
viːɐ ˈmʏsn ˈnɔxmaːls bəˈgɪnən
Zaczął pić.
Er hat angefangen zu trinken.
eːɐ hat ˈangəfaŋən tsuː ˈtrɪŋkn
Przedstawienie już się zaczęło.
Die Vorstellung hat schon begonnen.
diː ˈfoːɐʃtεlʊŋ hat ʃoːn bəˈgɔnən
Zaczął wrzeszczeć.
Er hat Radau/Krach geschlagen.
eːɐ hat raˈdau/krax gəˈʃlaːgn
Chciałbym zacząć od tego, że...
Ich möchte damit anfangen, dass...
ɪç ˈmœçtə daˈmɪt ˈanfaŋənˌ das
Zanim zaczniemy...
Bevor wir anfangen...
bəˈfoːɐ viːɐ ˈanfaŋən
zacząć od zera
aufs Ganze gehen
aufs ˈgantsə ˈgeːən