przyjąć

annehmen, aufnehmen, empfangen

Proszę przyjąć moje przeprosiny.
Bitte nehmen Sie meine Entschuldigung an.
ˈbɪtə ˈneːmən ziː ˈmainə εntˈʃʊldɪgʊŋ an
Nie przyjęli naszego zaproszenia.
Sie haben unsere Einladung nicht angenommen.
ziː ˈhaːbn ˈʊnzərə ˈainlaːdʊŋ nɪçt ˈangənɔmən
Przyjmiemy kelnerkę.
Kellnerin gesucht.
ˈkεlnərɪn gəˈzuːxt
Został przyjęty na studia.
Er wurde an der Universität aufgenommen.
eːɐ ˈvʊrdə an deːɐ univεrziˈtεːt ˈaufgənɔmən
Wniosek został przyjęty.
Dem Antrag wird stattgegeben/entsprochen.
deːm ˈantraːk vɪrt ˈʃtatgəgeːbn/εntˈʃprɔxn
Przyjęli mnie do swego grona.
Sie haben mich unter sich aufgenommen.
ziː ˈhaːbn mɪç ˈʊntɐ zɪç ˈaufgənɔmən