krótki

kurz, Kurz-

Zrobimy sobie krótką przerwę.
Wir machen eine kurze Pause.
viːɐ ˈmaxn ˈainə ˈkʊrtsə ˈpauzə
Wpadł do niej z krótką wizytą.
Er kam bei ihr kurz vorbei.
eːɐ kaːm bai iːɐ kʊrts foːɐˈbai
Kłamstwo ma krótkie nogi.
Lügen haben kurze Beine.
ˈlyːgn ˈhaːbn ˈkʊrtsə ˈbainə
Masz krótką pamięć!
Du hast ein kurzes Gedächtnis!
duː hast ain ˈkʊrtsəs gəˈdεçtnɪs!
Życie jest zbyt krótkie, żeby...
Das Leben ist zu kurz, um...
das ˈleːbn ɪst tsuː kʊrtsˌ ʊm
krótkie włosy
kurze Haare
ˈkʊrtsə ˈhaːrə
na krótką metę
auf kurze Sicht
auf ˈkʊrtsə zɪçt