podobnie

ähnlich

Były podobnie ubrane.
Sie waren ähnlich gekleidet.
ziː ˈvaːrən ˈεːnlɪç gəˈklaidət
Wyglądają podobnie.
Sie sehen ähnlich aus.
ziː ˈzeːən ˈεːnlɪç aus
Podobnie jak ja nie znosi komedii.
Er mag keine Komödien, genauso wie ich.
eːɐ maːk ˈkainə koˈmøːdiənˌ gəˈnauzoː viː ɪç
Jestem pewien, że postąpiłbyś podobnie.
Ich bin mir sicher, du würdest es genauso tun.
ɪç bɪn miːɐ ˈzɪçɐˌ duː ˈvʏrdəst εs gəˈnauzoː tuːn