jak

1(w pytaniach) wie

Jak to wygląda?
Wie sieht das aus?
viː ziːt das aus?
Jak wyglądam?
Wie sehe ich aus?
viː ˈzeːə ɪç aus?
Jak to?
Wieso?
viˈzoː?
Jak leci?
Wie geht es denn so?
viː geːt εs dεn zoː?
Jak minęła podróż?
Wie war die Reise?
viː vaːɐ diː ˈraizə?
Jak się masz? – Tak sobie.
Wie geht's dir? – Einigermaßen.
viː geːts diːɐ? - ˈainɪgɐˈmaːsn

2(w porównaniach, zawołaniach itp.) wie

Klnie jak szewc.
Er flucht wie ein Kutscher.
eːɐ ˈfluːxt viː ain ˈkʊtʃɐ
Jest jak nowy.
Er ist so gut wie neu.
eːɐ ɪst zoː guːt viː nɔy
Jak ten czas leci!
Wie die Zeit vergeht!
viː diː tsait fεɐˈgeːt!
To jasne jak słońce.
Das ist sonnenklar.
das ɪst ˈzɔnənklaːɐ
Jest jak chorągiewka na wietrze.
Er hängt den Mantel nach dem Wind.
eːɐ hεŋt deːn ˈmantl naːx deːm vɪnt
Znam to jak własną kieszeń.
Das kenne ich wie meine Hosentasche., Ich kenne es wie meine Westentasche.
das ˈkεnə ɪç viː ˈmainə ˈhoːzntaʃəˌ ɪç ˈkεnə εs viː ˈmainə ˈvεstntaʃə
Leje jak z cebra.
Es gießt wie aus Kannen.
εs giːst viː aus ˈkanən
zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
sowohl Männer als auch Frauen
zoˈvoːl ˈmεnɐ als aux frauən
tak samo ... jak
genauso... wie
gəˈnauzoː... viː

3(w zdaniach podrzędnych) als, wie

Jak chcesz.
Wie du willst.
viː duː vɪlst
Zrób, jak uważasz.
Mach es so, wie du es für richtig hältst.
max εs zoːˌ viː duː εs fyːɐ ˈrɪçtɪç hεltst
Zrobił tak, jak obiecał.
Er tat, was er versprochen hat.
eːɐ taːtˌ vas eːɐ fεɐˈʃprɔxn hat
Zadzwonię do ciebie, jak tylko się tam dostanę.
Ich rufe dich an, sobald ich dort bin.
ɪç ˈruːfə dɪç anˌ zoːˈbalt ɪç dɔrt bɪn
Zniknął, jak tylko mnie zobaczył.
Sowie er mich sah, verschwand er.
zoˈviː eːɐ mɪç zaːˌ fεɐˈʃvant eːɐ
Widziałem, jak palisz.
Ich habe dich gesehen, wie du rauchst., Ich habe dich rauchen sehen.
ɪç ˈhaːbə dɪç gəˈzeːənˌ viː duː rauxstˌ ɪç ˈhaːbə dɪç ˈrauxn ˈzeːən
Wyjdę, jak tylko się pojawi.
Sobald er kommt, gehe ich weg.
zoːˈbalt eːɐ kɔmtˌ ˈgeːə ɪç vεk
To nie tak, jak myślicie.
Es ist anders, als Sie denken.
εs ɪst ˈandɐsˌ als ziː ˈdεŋkn
Nie było/ma jak tego wypróbować.
Es gab/gibt keine Möglichkeit, das auszuprobieren.
εs gaːp/gipt ˈkainə ˈmøːklɪçkaitˌ das ˈaustsuprobiːrən
Aktorzy, jak na przykład...
Schauspieler, wie zum Beispiel...
ˈʃauʃpiːlɐˌ viː tsʊm ˈbaiʃpiːl
jak tylko będzie można
sobald es möglich ist/geht
zoːˈbalt εs ˈmøːklɪç ɪst/geːt
jak tak dalej pójdzie
wenn es so weitergeht
vεn εs zoː ˈvaitɐgeːt