wstąpić

beitreten, eintreten, (odwiedzić) vorbeikommen

Wstąpił do wojska.
Er ist in die Armee eingetreten.
eːɐ ɪst ɪn diː arˈmeː ˈaingətreːtn
Po drodze do domu wstąpiłem do sklepu.
Auf dem Heimweg bin ich am Geschäft vorbeigegangen.
auf deːm ˈhaimveːk bɪn ɪç am gəˈʃεft foːɐˈbaigəgaŋən
Wstąpił na drogę występku.
Er geriet auf Abwege.
eːɐ gəˈriːt auf ˈapveːgə
Co w niego wstąpiło?
Was ist ihm denn für eine Laus über die Leber gelaufen?
vas ɪst iːm dεn fyːɐ ˈainə laus ˈyːbɐ diː ˈleːbɐ gəˈlaufn?