wspólny

gemeinsam

Co to ma z tym wspólnego?
Was hat das damit zu tun?
vas hat das daˈmɪt tsuː tuːn?
Nie mam z tym nic wspólnego.
Damit habe ich nichts zu tun.
daˈmɪt ˈhaːbə ɪç nɪçts tsuː tuːn
Mają wspólne zainteresowania.
Sie haben gemeinsame Interessen.
ziː ˈhaːbn gəˈmainzaːmə ɪntəˈrεsn
Nie mają ze sobą nic wspólnego.
Sie haben nichts gemeinsam.
ziː ˈhaːbn nɪçts gəˈmainzaːm
Zastanówmy się wspólnie.
Stecken wir die Köpfe zusammen.
ˈʃtεkn viːɐ diː ˈkœpfə tsuˈzamən
wspólnymi siłami
mit gemeinsamen Kräften
mɪt gəˈmainzaːmən ˈkrεftn
znaleźć wspólny język
die gleiche Sprache sprechen, mit einer Zunge/Stimme sprechen
diː ˈglaiçə ˈʃpraːxə ˈʃprεçnˌ mɪt ˈainɐ ˈtsʊŋə/ˈʃtɪmə ˈʃprεçn